« Prefer to view this website in ENGLISH? Please click here »

Vrywaring:


Hierdie epos en enige aangehegte leêrs is konfidensieel en uitsluitlik bedoel vir gebruik deur die individu of entiteit aan wie dit geadreseer is. Stel asseblief die stelselbestuurder in kennis indien u hierdie epos foutiewelik ontvang het. Die ontvanger moet die epos en enige aangehegte leêrs nagaan vir die teenwoordigheid van viruses. Suid-Kaap Finansiële Dienste aanvaar geen aanspreeklikheid vir die onderskepping, korrupsie, vernietiging, verlies, laat of onvolledige aflewering, die peuter of inmenging met enige van die inligting vervat in die epos, of enige effek op die elektroniese toestel van die ontvanger nie.


VIR TOTALE GEMOEDSRUS


AccuWeather JSE Supersport Financial Mail
Vrywaring »  ::   Copyright © 2020  ::  Suid-Kaap Finansiële Dienste  •  Site by:  WebWorX