« Prefer to view this website in ENGLISH? Please click here »

Meer oor ons


Suid-Kaap Finansiële Dienste is op 1 Mei 1993 op Oudtshoorn gestig. Oor die jare het hy hom gevestig as 'n leier in die makelaarsbedryf in die Suid-Kaap. Die afgelope paar jaar het Suid-Kaap Finansiële Dienste egter ook uitgebrei na Port Elizabeth en Bloemfontein, met nog verdere uitbreidingsplanne op die horizon. Suid-Kaap Finansiële Dienste is trots op die prestasie wat hy oor die jare bereik het. Dit word toegeskryf aan uiters bekwame personeel en die klem wat op eise diens geplaas word.

Suid-Kaap Finansiële Dienste personeel word aan voortdurende opleiding blootgestel en kwartaalliks prestasie bonusse word gemeet aan kliënte diens. Dit is dan ook die missie van Suid-Kaap Finansiële Dienste, om aan hul kliënte totale gemoedsrus te verskaf, rakende hul versekeringsbehoeftes.

FAIS:

Suid-Kaap Finansiële Dienste is onderworpe aan die Finansiële Advies en Intermidiêre Dienste, Wet 37 van 2002.

Hierdie artikel reguleer die Finansiële Dienste Industrie en verseker professionele en spesialis advies wat onderworpe is aan etiese standaarde. Een van die belangrikste vereistes van hierdie artikel is, dat makelaars alle relevante inligting wat tussen makelaar en kliënt uitgeruil word, dokumenteer en instand hou. Bogenoemde inligting verwys na onder andere advies vanaf makelaar aan kliënt, besluitneming en afgehandelde transaksies.

  • Suid-Kaap Finansiële Dienste is geregistreerd by die Finansiële Dienste Raad;
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste makelaars het voldoende opleiding en ondervinding en is ten volle gekwalifiseerd in terme van die Artikel.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste is onderworpe aan 'n derde party ouditeur wat verseker dat SKFD die Artikel nakom. Dit word bekragtig deur 'n jaarlikse verslag aan die Registrateur van Finansiële Dienste Verskaffers.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste se trustfonds bied voldoende beskerming aan kliënte teen alle finansiële wanadministrasie.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste makelaars is onderhewig aan 'n etiese gedragskode.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste makelaars is finansieel gesond en betroubaar.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste bied ook 'n klagte register en prosedure, waardeur ontevrede kliënte beswaar kan aanteken teen enige vooroordeel wat hul mag benadeel.
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste is ook 'n lid van die hooggeagde Finansiële Beplannings Instituut (FPI)
  • Suid-Kaap Finansiële Dienste makelaars is verbind aan volgehoue finansiële opleiding onder beskerming van die FPI, om alle opleiding te rig volgens die verwagte voorwaardes van hierdie wetgewing.

Alle toepaslike kwalifikasies en diensvoorwaardes is by ons kantore beskikbaar ter insae.

Nakoming van die FAIS wetgewing word gemonitor deur Masthead. Hierdie firma is ook goedgekeur deur die
Finansiële Dienste Raad.


VIR TOTALE GEMOEDSRUS


AccuWeather JSE Supersport Financial Mail
Vrywaring »  ::   Copyright © 2020  ::  Suid-Kaap Finansiële Dienste  •  Site by:  WebWorX